Drukuj

ERP

Super User. Opublikowano w ERP

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) - to systemy wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Pozwalają na zarządzanie przedsiębiorstwem głównie przez pryzmat jego finansów z uwzględnieniem występujących na rynku warunków i ograniczeń.

Wspomagają zarówno wyspecjalizowane funkcje produkcyjne np., zarządzanie zmianami konstrukcyjnymi i technologicznymi, jak i zarządzanie jakością, remontami, serwisem czy tworzenie raportów dla kierownictwa. Wśród wielu zadań systemów ERP, charakterystycznym ich elementem jest generowanie wszechstronnych analiz finansowych na potrzeby naczelnego kierownictwa

Zastosowanie:

System ten określany jest często mianem metody efektywnego planowania zasobów przedsiębiorstwa. Powstał on w wyniku zastosowania obok modułów typu LRP również innych umożliwiających nie tylko planowanie, ale także bieżące zarządzanie i kontrolę na wszystkich szczeblach działalności przedsiębiorstw. Cechą charakterystyczną systemów tej klasy jest całościowe podejście do wspomagania zarządzania firmą. Dzięki objęciu swoim zasięgiem kluczowych dziedzin funkcjonalnych rozwiązanie takie umożliwia zabezpieczenie szerokiego zakresu informacji. Wdrożenie ERP stanowi również warunek konieczny integracji firm w ramach łańcucha dostaw.

Do cech wspólnych wszystkich oferowanych systemów klasy ERP zalicza się przede wszystkim:

  • uwzględnienie wszystkich dziedzin działalności firmy,
  • konstrukcja modułowa umożliwiająca kilkuetapowe wdrażanie prezentowanego systemu,
  • integracja podsystemów i funkcji przedsiębiorstwa,
  • uwzględnienie zarówno przedsięwzięć realizowanych w obrębie logistyki wewnątrz firmy, jak również innych związanych ze współpracą w ramach łańcucha dostaw,
  • możliwość dostosowania do zróżnicowanych warunków organizacyjnych i przedmiotów działalności firm,
  • otwartość pozwalająca na instalowanie nowych modułów, a także na połączenia z systemami zewnętrznymi,
  • zorientowanie na procesy,
  • wspomaganie controllingu,
  • realizacja funkcji charakterystycznych dla systemu MRP II.