Drukuj

Projekty

Super User. Opublikowano w enova

enova Projekty

Moduł enova Projekty służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów. 

Zawiera w sobie funkcje związane z budżetowaniem projektów:
• tworzenie budżetu dla projektu,
• planowanie kwot kosztów i przychodów, 
• kwalifikacja kosztów (możliwość opisywania dokumentów za pomocą Opisu kontrolingowego),
• wprowadzanie korekt, 
• kontrolę kwot zrealizowanych przypisywanie dokumentów do projektów (co wpływa na stopień realizacji budżetu projektu), 
• tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów;
oraz pełną funkcjonalność modułu enova CRM, który umożliwia:
• ewidencjonowanie wszelkich kontaktów z kontrahentami, 
• podpinanie załączników do zrealizowanych zdarzeń i planowanych zadań,
• łączenie zdarzeń oraz zadań dotyczących np. jednego kontrahenta w projekty,
• łączenie kilku projektów w kampanie.

Budżet może być planowany:
• w ujęciu wyłącznie wartościowym (kwota kosztów i przychodów)
• w ujęciu ilościowo-wartościowym (dodatkowe planowanie np. zapotrzebowania na materiały)
• lub w modelu mieszanym – część pozycji będzie miała planowane wyłącznie wartości, a część wartości i ilości. 
     
Kompleksowa obsługa w zakresie planowania oraz realizacji projektu za pośrednictwem jednego narzędzia.
Automatyzacja procesu przypisywania dokumentów do projektów.
Kontrola realizacji budżetów projektów.
Możliwość przypisywania i śledzenia planów oraz ich realizacji w okresie, na etap lub narastająco.
Zmniejszenie pracochłonności obsługi projektu poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów.
Pełna informacja analityczna.

Moduł jest dedykowany dla podmiotów, które działają w oparciu o realizację konkretnych projektów lub są zobowiązane do kontroli przebiegu projektów realizowanych w ramach uzyskanego dofinansowania.